twitter


Kurikulum Pendidikan Moral membolehkan murid :

  • Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia;
  • Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah mengekalkannya;
  • Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia yang demokratik;
  •  Mengembangkan pemikiran dan perasaan moral dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan
  • Mempunyai iltizam untuk mengamalkan tongkah laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia.

0 comments:

Post a Comment